Van Bremen Advocaten kantoor

Bestuursrecht

Bestuursrecht:

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan
een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Van Bremen Advocaten is
gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand tegen de overheid en diverse bestuursorganen en biedt optimale
rechtsbijstand in alle fases van een procedure.

Sociaal zekerheidsrecht:

Het sociale zekerheidsrechtraakt een zeer grote groep mensen binnen de maatschappij en de procedures zijn zeer
divers. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen (bijv. Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, Werkloosheidswet, Ziektewet), volksverzekeringen (bijv. de Algemene Ouderdomswet en Wet
langdurige zorg) en sociale voorzieningen (bijv. de Participatiewet, Toeslagenwet, Wet maatschappelijke
ondersteuning WMO). Bij Van Bremen Advocaten wordt in deze zaken met specifieke aandacht gewerkt aan het
beschermen van de individuele belangen van een cliënt.

van bremen advocaten strafrecht rotterdam straf advocaat