Van Bremen Advocaten kantoor

Onze advocaten

Ons Team

mr. N. van Bremen

E nb@vanbremenadvocaten.nl
M +31 6 46 230959
Link naar Linkedin
Link naar Orde van Advocaten

Mr. N .van Bremen heeft in het rechtsgebiedenregister
van de Nederlandse Orde van Advocaten
de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Asiel-en vluchtelingenrecht
- Letselschaderecht
- Sociale zekerheidsrecht
- Vreemdelingenrecht
Deze registratie verplicht hemelk kalenderjaar
volgens de normen van de Nederlandse Orde
van Advocaten opleidingspunten te behalen
op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialisatieverenigingen:
- Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
- Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)

mw. mr. A. Simicevic

E as@vanbremenadvocaten.nl
M +31 6 36 434 594
Link naar Linkedin
Link naar Orde van Advocaten

Mw. A. Simicevic heeft in het rechtsgebiedenregister van
de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende
rechtsgebieden geregistreerd:
- Asiel-en vluchtelingenrecht
- Sociale zekerheidsrecht
- Vreemdelingenrecht
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens
de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten
opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd

J.M. Henny Han

E hh@vanbremenadvocaten.nl