Van Bremen Advocaten kantoor

Wij zijn sinds 13 jaar actief

Rotterdam The Netherlands

010- 72 00 830

Over Ons

Nick van Bremen

van bremen advocaten strafrecht rotterdam straf advocaat
van bremen advocaten strafrecht rotterdam straf advocaat
van bremen advocaten strafrecht rotterdam straf advocaat

Onze Rechtsgebieden

Strafrecht

Ben jij in aanmerking gekomen in een strafzaak dan ben je bij de juiste advocaat meneer NICK VAN BREMEN YOURADVOCATE.

Migratierecht

Bij Van Bremen Advocaten vindt u gespecialiseerde advocaten die uw vragen over allerlei procedures binnen de
complexe rechtstak van vreemdelingen-en migratierechtkunnen beantwoorden.

Bestuurrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan
een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Van Bremen Advocaten is
gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand tegen de overheid en diverse bestuursorganen en biedt optimale
rechtsbijstand in alle fases van een procedure.

Contractenrecht

Contracten horen bij het ondernemerschap. Het is dan ook essentieel dat belangrijke overeenkomsten goed worden
opgesteld of nagekeken door een gespecialiseerde advocaat. Op die manier bent u zo goed mogelijk beschermd bij
eventuele problemen of meningsverschillen rond het naleven van het contract.

Civielrecht

Conflicten tussen personen of organisaties onderling vallen onder hetcivielrecht, ook wel burgerlijk recht of
privaatrecht genoemd. Van Bremen advocaten behandelt diverse civiele zaken zoals, arbeidskwestie, huurzaken en
consumentenrecht.

Ondernemingrecht

Ons advocatenkantoor is op de hoogte
van de meest recente wetgeving en begeleidt u graag bij alle aspecten van het tot stand komen en naleven van
contracten en overeenkomsten.